Na Dubech 122, Hracec Králové 503 41

Naše služby

Geometrické plány
Před zahájením stavby, přístavby
Výškopisné a polohopisné
Vytyčení vlastnických hrani
Konzultace a poradenství v oblasti geodézie