Na Dubech 122, Hracec Králové 503 41

Ceník

Ceny konečné - nejsem plátce DPH
Geometrické plány
Cena je uvedena za 1 MJ ( 100 m délky nové hranice).Cena
Geometrický plán na vyznačení novostavby RD 5500 - 8000
Geometrický plán na ostatní stavby, změny druhu pozemku, rozdělení pozemku, zpřesnění hranic...6000 - 10000
Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku6000

Vytyčení hranice pozemku
Cena je uvedena za 1 MJ ( 100 m délky nové hranice).Cena
Vyšetření hranice pozemku - zaměření skutečného stavu, vyhledání podkladů na Katastrálním pracovišti3500
Vyšetření a vytyčení hranice pozemku dle Katastrální vyhlášky6500 - 7500
Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků1500

Vytyčení stavby
Cena prací se odvíjí od složitosti vytyčovaného objektu.Cena
Vytyčení stavby rodinného domuod 5000

Mapový podklad pro projekt - výškopis, polohopis
Cena se odvíjí od členitosti terénu.Cena
Mapový podklad pro projek rodinného domu ( kompletní zaměření, protokol, výstup dwg)od 5000
Zjednodušný podklad pro projekt rodinného domu ( zaměření konkrétních bodů, výstup dwg)od 3000